Image of Gaelscoil Chnoc Liamhna

Gaelscoil Chnoc Liamhna

Oideachas ar ard chaighdeán trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do pháistí uilig na scoile ag tabhairt aitheantais do dhifríochtaí aonair agus riachtanais faoi leith an aidhm atá ag Gaelscoil Chnoc Liamhna. Creidimid go bhfuil sé de cheart ag gach dalta barr a chumais a bhaint amach i dtimpeallacht spreagúil, shona, shuaimhneach. Múintear an creideamh Caitliceach sa scoil. Is í ár mian go ndéanfaidh gach dalta forbairt intleachtúil, fhisiciúil, shóisialta, mhothúchánach agus spioradálta agus go mbeidh bród ar na daltaí as ár dteanga dhúchais agus as ár gcultúr Gaelach.

 

Creidimid go bhfuil sé tábhachtach atmasféar oscailte, cairdiúil a chothú le béim ar chomhoibriú, ar ghairmiúlacht agus ar obair foirne. Tuigimid gurb iad na tuismitheoirí bunoideachasóirí a bpáistí. Mar sin, cuirimid béim ar chaidreamh dearfach a chothú idir tuismitheoirí agus foireann na scoile agus cumarsáid mhaith a chur chun cinn atá bunaithe ar mheas ar phobal iomlán na scoile. Cuirtear fáilte roimh thacaíocht agus rannpháirtíocht ár dtuismitheoirí – tá coiste tuismitheoirí gníomhach againn, Cairde na Scoile. Agus tá na tuismitheoirí atá ar an mBord Bainistíochta lánpháirteach i bhforbairt na scoile.

Beidh áthas orainn fáilte a chur roimh bhur bpáistí go Gaelscoil Chnoc Liamhna. Déanfaimid gach iarracht féinmhuinín agus féin-mheas a chothú iontu, cur ar a gcumas foghlaim neamhspleách a dhéanamh agus ard- chaighdeán a bhaint amach i nGaeilge agus i mBéarla.

 

Gaelscoil Chnoc Liamhna is an Irish speaking primary school for boys and girls. It aims to provide all children in the school with a high quality education through the medium of Irish, taking individual needs and differences into account. We believe it is the right of every child to achieve his or her potential in a stimulating, happy, friendly environment. The Catholic religion is taught and its principles used as a moral guide in the school. Due regard is given to the intellectual, physical, social, emotional and spiritual development of the child and we wish to instil a love and respect for the Irish language and culture in the pupils.

 

Gaelscoil Chnoc Liamhna believes in promoting an open, friendly atmosphere with an emphasis on co-operation, professionalism and team work. It recognises that parents are their children’s primary educators. It encourages positive parent/teacher relationships and promotes communication based on respect and trust. It welcomes the support of parents and encourages involvement in the development of the school through the Parents’ Association (Cairde na Scoile) and the Board of Management.

 

Gaelscoil Chnoc Liamhna would be delighted to welcome your son or duaghter and to play a part in developing their self-confidence and self-esteem. By promoting a positive attitude towards learning, we hope to enable them to become independent learners and achieve a high standard in both Irish and English.

 

The principal of Gaelscoil Chnoc Liamhna is Cartaigh Ó Cuill.

 

Address: 

Gaelscoil Chnoc Liamhna.

Seanbhóthar Chnoc Liamhna,

BÁC 16.

D16 HR26.

 

Secretary: runai@gaelscoilcl.com and 01- 4939262

 

Parents Association (Cairde na Scoile): cairdecl@gmail.com

 

www.gaelscoilchnocliamhna.ie

 

All rights reserved © 2024 | Web development by KL Studios

Scroll to Top
close
 

We use essential cookies to make our site work. With your consent, we may also use non-essential cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking "Accept," you agree to our website's cookie use as described in our Cookie Policy. You can change your cookie settings at any time by using the controls available in our cookie policy.

Preferences Decline Accept